انواع راهپله‌ ها

زیرسازی و نصب راهپله‌ها

در صورتی که راهپله‌ ها در طبقات باشند نصب به چند طریق صورت می‌گیرد یکی آنکه طاق راهپله‌ ها قبلاً با تیرچه و بلوک‌، تیر آهن، طاق ضربی یا دال بتن آرمه اجرا شده باشد که در آن صورت دیوار جانبی کنار طاق راهپله بین کف تا پاگرد پایین دو پاگرد را باید با ملات گچ و خاک یا ملات ماسه و سیمان به ارتفاع ۵۰ سانیتمتر اندود نمود و سپس خط پله را روی آنها پیاده و سپس نصب نمود.

اگر راهپله‌ ها سیمانی و موازئیکی بود باید مطابق ابعاد تعیین شده از سمت پایین به بالا نسبت به نصب آنها اقدام نمود. در این حالت راه پله‌ ها باید طوری نصب شوند که کف پله کمی به سمت جلو و حدوداً ۱٪ شیب داشته باشند.

در صورتی که راهپله از موزائیک درجا استفاده شود باید ابتدا زیرسازی آن با بتن انجام و سپس قشر رویی موزائیک شود.

چنانچه کف و قد راهپله نیز از سنگ پلاک و تکیه گاه آن طاق ضربی باشد پس از خط کشی پله روی دیوار، نصب از پایین به بالا انجام می‌شود. ابتدا قرنیز را کار گذاشته و پشت آن را با ملات ماسه و سیمان (دوغاب) پر کرده و برای اینکه قرنیز جابجا نشود از کمی گچ در پای آن استفاده می‌شود پس از گیرش دوغاب، گچ باید به طور کامل جمع آوری شود قرنیز پله باید کاملاً قائم و تراز نصب شوند سپس سنگ کف پله روی آن که ضخامت آن حداقل ۳ سانتیمتر است بر روی آن نصب می‌شود. سنگ کف پله حدوداً باید ۱٪ شیب داشته باشد می‌توان جلوی سنگ کفپله را گرد کرد که تیزی آن گرفته شود.

راهپله‌های بتنی

اگر راه پله به صورت بتن آرمه و همراه با دال اجرا شود در آن صورت پس از آرماتورگذاری و قالب بندی و بتن ریزی به صورت پله‌ای اجرا می‌شود فقط باید به این نکته توجه داشت که بعداً روی این پله چه چیزی نصب می‌شود تا پیش بینی‌های لازم صورت پذیرد.

  • فضای بین طاق و راهپله باید با ملات ماسه و سیمان و بتن کاملاً پر شود.
  • به هیچ عنوان برای نصب راه پله در پشت کار نباید از گچ استفاده نمود.
  • در صورتی که راهپله موزائیکی پیش ساخته باشد پس از نصب حداقل تا سه روز نباید روی آن رفت و آمد کرد.
  • در صورتی که راهپله موزائیکی درجا باشد بعد از گذشت ۱۴ روز می‌توان روی آن رفت و آمد کرد.
  • راه پله‌ های تیشه کاری شده یا کلنگی در فضای باز باید هر چند سال یک بار دو باره تیشه و یا کلنگی شوند.

پله‌ های فلزی بعد از نصب، باید کاملاً تمیز و سمباده زنی شوند و پس از پوشش توسط ضد رنگ باید با رنگ روغنی رنگ آمیزی شوند