خم فارس

پله شمشیری


مرکز مهندسی خم فارس شیراز

آدرس:شیراز ، بلوار امیرکبیر ، ورودی کارخانه سیمان ، دلیران تنگستان 2 ، فرعی اول ، مرکز مهندسی خم فارس

شماره تماس: 09171073014- 09171190189

ادرس سایت : http://khamfars.com